Roots

HOE VERDER

Roots
Ik wist dat ik mijn ouders een groot plezier zou doen als ik alles op papier zou zetten en ik weet nog heel goed dat ik nachtenlang alles heb opgeschreven en herschreven en het tenslotte aan de aartsbisschop heb opgestuurd. Het zou jaren duren voordat ik schriftelijk antwoord kreeg van de RK kerk. Mijn huwelijk was door hen ongeldig verklaard “vanwege de onmogelijkheid om met elkaar een huwelijk aan te kunnen gaan, om die reden hebben wij in het kerkelijk register uw huwelijk geschrapt. Er staat u niets in de weg om een nieuw kerkelijk huwelijk te sluiten” Mijn ouders heb ik op de hoogte gesteld van deze brief. Ook mijn huidige partner heeft destijds de brief kunnen lezen. Wij hebben de brief tenslotte vernietigd omdat de RK kerk aan het einde van de brief voorstelde om een geldbedrag voor

MIJN LEVEN MET INEKE

Roots, Uncategorized
Na een tijd alleen te zijn geweest kreeg ik contact met een lerares van de Puntenburg in Utrecht. Ik werkte in die tijd in een buurthuis in Utrecht Zuid. Mijn opleiding als Maatschappelijk werker had ik inmiddels ingeruild voor een opleiding als Sociaal cultureel werker. Op de Puntenburg school had ik een gastles gegeven en zo was ik in contact gekomen met Ineke Boelhouwer. In de rubriek ”Familie” zal ik omschrijven hoe mijn leven met Ineke tot nu toe is verlopen.