Familie

HET NEDERLANDS CENTRUM VOOR REKREATIEWERK

Familie
Eind jaren ‘’80 solliciteerde ik naar de funktie van direkteur bij het Nederlands centrum voor rekreatiewerk in Amersfoort.Ik weet nog goed dat ik de baan kreeg en -alvorens te beginnen met mijn werk als direkteur-eerst met ons gezin op vakantie ging naar wat toen nog Yougoslavie was. Om mij alvast wat in te lezen had ik een tas met jaarverslagen van mijn nieuwe organisatie meegenomen.Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat ik mij bij het lezen van de stukken al afvroeg waarom deze organisatie eigenlijk door het rijk werd gesubsidieerd.De stichting , die ik voor het gemak maar het NCR noem, hinkte in die tijd op 2 gedachten. Zij gaf onderdak aan verder zelfstandig funktionerende provinciale organisaties en verrichtte zelf ook uitvoerend werk in provincies waar -nog-geen provincial

DE LEUKSTE BAAN

Familie
Na een aantal jaren als NCR organisatie meegelift te hebben op allerlei voor mij geldende werkloosheidsregelingen kwam er een einde aan mijn relatie bij het NCR. Wat ik jaren eerder al had zien aankomen gebeurde ook: het Ministerie beeindigde de relatie op het moment waarop mijn zogenaamde werkloosheidsuitkeringen afliepen,de subsidie!.De stichting had het proces van het omschakelen van een organisatie die uitsluitend vrijwilligers trainde en op een recreatiebedrijf plaatste naar een organisatie die nieuwe banen zou gaan creeren, na mijn vertrek niet meer doorgezet en werd opgeheven.Einde van het NCR en einde van mijn regeling. Einde dan ook van mijn betaalde werkzaamheden? Om een lang verhaal kort te maken. Niet helemaal dus.Voor de firma NOOT in Ede ben ik op een busje gaan rijden.Op w...

EEN LINTJE

Familie
In april 2014 werd ik door Ineke meegenomen naar een lezing die Arjen zou houden in Wageningen. Onderweg er naar toe kreeg ik te horen dat de lezing was verplaatst naar de Reehorst in Ede. Eenmaal daar aangekomen bleek echter dat er geen sprake was van een lezing, maar dat ik was beland bij een bijeenkomst waar mensen werden vereerd met een Koninklijke onderscheiding.Zonder dat ik daar ook maar het flauwste vermoeden van had, belandde ik met Ineke op een podium waar de burgemeester van Ede de mensen toesprak die een lintje kregen. Eind goed al goed !!

HAARLEM

Familie
Het familieverhaal gaat inmiddels verder. Het is nu maart 2017 . De afgelopen week hebben wij bij een notaris in Haarlem onze handtekening gezet onder een kontrakt dat ons in staat moet gaan stellen om eind 2018 in Haarlem een nieuw te bouwen appartement te gaan bewonen. De cirkel zal dan rond zijn. Jaren geleden samen begonnen in de Haarlemmermeer, nu ook samen eindigen in dezelfde streek. Met Arjen en Tessa en hun 2 kids Emily en Elvire in Haarlem in onze direkte nabijheid, kan ons leven daar weer verder gaan. Tot zover van wat ik maar zal noemen “”mijn levenslijn”” In deze rubriek zal ik ook een aantal indertijd door mij geschreven columns onderbrengen, die betrekking hebben op mijn familie.Met name gaat het daarbij over “”mevrouw Jansen”” waarmee een familielid wordt bedoeld.Aan u als