April 2013

Luisteraars…Voor zover u het nog niet weet, het is inmiddels lente.Maar helaas.’s Nachts vriest het nog en overdag… ik hoef het u niet te vertellen … het blijft maar guur weer.. de harde oostenwind maakt het soms allemaal nog onaangenamer ,in Cyprus is het al helemaal geen lente en tot overmaat van ramp houdt onze koningin er deze maand ook nog eens mee op..Voor de katholieke mens was er tenminste nog een klein lichtpuntje. Er is een nieuwe paus gekozen – Fransiscus de eerste-en het schijnt dat hij het heel goed voor heeft met mensen die het allemaal niet zo breed hebben . Prima toch.Maar let op-er is nog een lichtpuntje. Het Centraal Planbureau heeft onderzocht hoe het de laatste decennia gesteld was met het financieele welzijn van ons ouderen. Jaren geleden was het percentage ouderen dat niet of nauwelijks rond kon komen meer dan 70 %. Kinderen moesten daarom vaak bijspringen.Inmiddels is dat percentage gedaald tot om en nabij de 10%. Dat zijn er natuurlijk nog steeds te veel, maar om daar nu een aparte politieke partij voor op te richten,u mag het zeggen.Ik hoop dat u het voor een keer niet erg vindt dat ik zeg dat ik het eens ben met de drie ouderenbonden die ons onlangs lieten weten dat wij politiek gezien er voor op moeten passen om een scheiding aan te brengen tussen verschillende leeftijdsgroepen. Ik miszeg er hopelijk niets mee wanneer ik stel dat wij ouderen ook een verantwoordelijkheid hebben voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en ons niet alleen druk moeten maken over onze eigen materieele welvaart. Maar goed .Laat ik het met u hebben over de troonswisseling.Met kerstmis dacht ik nog dat de traditionele toespraak van onze koningin wel weer eens over het onderwerp solidariteit zou kunnen gaan. Solidariteit met hen die het nu niet makkelijk hebben met nog een heel leven voor de boeg, haar zorg ook voor degenen onder ons die in de laatste fase van het leven zijn beland en ongewild ook in financieele problemen zijn geraakt. Nee ik heb het niet over mensen

die hun geld in cyprus hebben gestald omdat de banken daar meer rente beloven. Nu onze koningin er mee op gaat houden zou ik haar toch graag willen bedanken voor al die toespraken die ze met de kerst hield , waarbij zij het vaak opnam voor hen die het in onze samenleving niet altijd gemakkelijk hebben. Ik zou haar ook willen bedanken voor de wijze waarop ze als koningin de rol van moeder van ons land op zich heeft genomen.Ik denk dan bijvoorbeeld aan de wijze waarop ze haar medeleven toonde bij de vuurwerkramp in Enschede of –wat langer geleden-de Bijlmerramp toen een israelisch vrachtvliegtuig zich in een flatgebouw in de Bijlmer boorde.Haar oprechte bezorgdheid en medeleven staat nog steeds op mijn netvlies.Ook haar meer dan gewone interesse in kulturele uitingen heb ik altijd zeer gewaardeerd. Zo zal ik me haar nadrukkelijke en toch bescheiden aanwezigheid herinneren bij officieele gelegenheden.De opening van het voetbalstadion Amsterdam Arena, de opening van de Hermitage in Amsterdam en haar aanwezigheid bij de grachtenconcerten, om maar eens iets te noemen . Natuurlijk zal mij ook altijd haar verschrikte gezicht bijblijven toen op Koninginnedag op de Loolaan in Apeldoorn, een auto doelbewust op de Koninklijke familie afreed om uiteindelijk tegen het monument DE NAALD tot stilstand te komen.U kunt zich waarschijnlijk ook nog wel herinneren toen zij,samen met haar moeder, op het balcon van het paleis op de Dam verscheen en onze toenmalige koningin Juliana voor de microfoon tegen een fluitende en joelende menigte zei± kan het even stil zijn .. ik heb zojuist … zojuist ten behoeve van mijn dochter Beatrix afstand gedaan van de regering .Rellen in Amsterdam… met als slogan geen kroning maar woning.Weet u het nog ? Op dat punt hoeven we ons in ieder geval nu niet meer ongerust te maken. Er staan meer woningen te koop dan ons lief is. Laten we er, wat u en ik ook denken over ons vorstenhuis als constitutie , er als volk van Nederland een groot feest van

maken.Niet wat ons scheidt maar wat ons als volk verbindt zou niet alleen in de feestelijke maand april het uitgangspunt moeten zijn hoe we met elkaar wensen om te gaan.

Beste Anbo mensen, waarom vertel ik u dit eigenlijk allemaal.= Het is toch niet aan mij om als voorstander van een republiek , mijn waardering uit te spreken voor het funktioneren van onze koningin.En toch doe ik het omdat ik vind dat zij recht heeft op een dank u wel van ons allemaal.Majesteit bedankt .Dank u wel voor wat u voor ons heeft gedaan, wat u voor velen van ons heeft willen betekenen. Uw opvolger, Prins Willem Alexander, zal het in deze crisistijd in het begin zeker niet gemakkelijk krijgen. Gelukkig heeft hij een sterke partner aan zijn zijde. Uit eigen ervaring weet ik dat zo’n steun heel belangrijk kan zijn. Majesteit,u krijgt, samen met de lezers van het lokale ouderenblad van de ANBO de hartelijke groeten van

Ton.