INEKE IN BEELD

Als coördinator van het buurthuis kreeg ik een uitnodiging om een gastles te geven op scholengemeenschap de Puntenburg, waar jongeren op MBO niveau werden voorbereid op een baan in de welzijnssector. En ja, daar werkten aardige leraressen die ook stagiaires beleidden van leerlingen die stage liepen. Ook in mijn buurthuis waren stagiaires werkzaam. Een van die stagiaires vroeg nogal veel begeleidingstijd van mij en- onnozel als ik was-ik stelde haar voor om als tegenprestatie af en toe mijn pakhuisje schoon te maken. Achteraf vraag ik me af of dat wel zo verstandig van mij is geweest. Dat antwoord moet natuurlijk zijn: dat was niet zo slim. Dit kontakt leidde echter wel tot een beslissende wending in mijn leven. De begeleidster van de stagiaire wilde met mij nl een gesprek over de betreffende stagiaire.Ik kende de begeleidster van een eerder kontakt bij het geven van een gastles en ook toen vond ik haar al een meer dan leuke vrouw.Om een heel lang verhaal kort te maken. De begeleidster en ik maakten kontakt met elkaar en zoals dat dan kan gaan: we raakten bevriend en werden verliefd op elkaar. Al snel besloten we om met elkaar verder te gaan . Haar naam : Ineke Boelhouwer!!
Wij kwamen ook al snel tot de konklusie dat we met elkaar wilden trouwen.. Een zomervakantie in Frankrijk droeg daar het nodige aan bij.Ook de kennismaking met wat daarna al snel mijn schoonouders zouden worden, verliep meer dan voorspoedig. Mijn toekomstige schoonmoeder heeft zelfs mijn afstudeerscriptie voor de Sociale Academie op haar schrijfmachine uitgetikt. Dat moet een zeer tijdrovende aktiviteit voor haar zijn geweest.