DE LOKALE POLITIEK

In 1981 werd ik door een vriend benaderd met de vraag of ik er voor voelde om voor de Partij van de Arbeid op de lijst te komen voor de komende gemeenteraads verkiezingen. Ik heb daar geen nee tegen gezegd en na een sollicitatieprocedure werd ik door de pvda leden van Ede op plek 4 van de lijst gezet. In 1982 haalde pvda ede precies 4 zetels! Mij was gevraagd om voor de portefeuille welzijnszaken eerste woordvoerder te zijn.Dat leek ook logisch gezien mijn beroepsmatige achtergrond als welzijnsman. Om nu te zeggen dat binnen de pvda iedereen daar blij mee was, is echter teveel gezegd.Mij werd verweten dat ik niet een van hen was en de taal van de gewone man niet sprak,Laat ik het maar laten bij deze ene konstatering en er verder het zwijgen toe doen,. Een kanttekening wil ik er nog wel bij maken. Jaren later, toen ik al lang geen deel meer uitmaakte van de gemeenteraad, was er een prominent lokaal pvda lid bij ons op bezoek.Zij maakte toen een opmerking over een situatie waarbij zij Ineke met een van de kinderen van mijn oudste zoon Henk in de plaatselijke supermarkt had gezien. Haar vraag toen: wie was die jongen en welke relatie hadden wij met dat kind .. Wij hebben haar toen de situatie uitgelegd. Ik weet nog heel goed hoe zij daar toen op reageerde.Zonder enige gene zei deze pvda mevrouw: “waarom heb ik dat toen niet geweten dan……”” Deze mevrouw was door de partij in 1990 nl op een lagere plaats gezet en was bij de verkiezingen buiten de boot gevallen. Ik noem dit voorval omdat het mij sterk deed terugdenken aan onze startsituatie in de Haarlemmermeer in de beginjaren ‘’70 toen wij te horen kregen dat wij niet openlijk mochten praten over mijn eerdere priveleven . In totaal heb ik voor de pvda 2 periodes deel uitgemaakt van de gemeenteraad Ede.Voor een derde periode heb ik mij niet meer geschikbaar gesteld. Het was, zeker in de periode 1986 t/m 1990,leuk om te doen..