OP SCHOOL IN APELDOORN

December 1953 verhuisden wij als gezin naar Apeldoorn. Na de kerstvakantie moest ik mij melden op de katholieke MULO. Ik begon in de tweede klas. Terugkijkend kan ik zeggen dat ik het een leuke tijd heb gevonden. Geen problemen met overgaan, geen problemen met andere leerlingen, niets van dat alles. In deze periode speelde ik voetbal bij Victoria Boys. Ik kon,ook al zeg ik het zelf,best wel een aardig potje keepen. Dat keepen heb ik eigenlijk al van jongs af aan gedaan. Het begon al toen ik nog op de lagere school zat en vaak voetbalde met grotere jongens. Ga jij maar op doel staan, werd er dan tegen mij gezegd. In deze periode ging ik met mijn broer Henny (later veranderde zijn echtgenote die naam in Henk) op zondagochtend vaak naar het AGOVV terrein. Voor die tijd moesten wij natuurlijk eerst naar de H.Mis in de RK kerk. In 1955 haalde ik mijn MULO diploma met –al zeg ik het zelf- best wel mooie cijfers. Omdat ik op een katholieke school zat,moest er ook examen gedaan worden in godsdienstonderwijs. Mensen die mij pas op latere leeftijd hebben leren kennen zullen het niet geloven,maar het is echt waar. Ik slaagde met de aantekening “Lof“ voor het godsdienstexamen.