IN MILITAIRE DIENST

Kort na mijn vakantie in Mosterdveen werd ik voor de militaire dienst opgeroepen. Ik was van de lichting 1958/4. Ik moest me melden in Amersfoort bij de Geneeskundige Troepen. Pas een vriendin en dan meteen de militaire dienst in…..Het betekende dat er geen geld was om haar te bezoeken, tenzij mijn ouders wat wilden bijspringen. Dat bleek niet het geval te zijn. Ik had ook niet anders verwacht. Zij hadden waarschijnlijk het geld ook niet. Als soldaat kreeg je zakgeld, ik weet niet meer hoeveel maar ik herinner mij nog wel dat ik in die tijd doordeweeks geen cent uitgaf om toch een keer per 14 dagen naar Haarlem te kunnen gaan. Mijn basisopleiding kreeg ik in Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem. Daarna werd ik in Ede geplaatst. Ik was in de beginperiode gewoon soldaat en administratief medewerker van de arts op de MGD in Ede. Uiteindelijk zou ik als korporaal begin 1960 afzwaaien. Als ik nu terugkijk op deze periode dan herinner ik mij die als een periode waarin ik eigenlijk van het ene vrije weekend naar het andere leefde. Als ik geld had dan was de reis altijd naar Haarlem. Af en toe kwam …… ook naar Apeldoorn, maar om nu te zeggen dat het tussen haar en mijn ouders klikte: nee, niet bepaald en dan druk ik mij voorzichtig uit.